" />
Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thị Vân Thư

Cổ đông Nguyễn Thị Vân Thư báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn. Chị tiết mời quý cổ đông xem tại đây.