" />
Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Công bố thông tin Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn chốt hết ngày 30/3/2020

Công ty Cổ phần khoáng sản 3 - Vimico trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty chốt đến hết ngày 30/6/2018:

Chi tiết danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn mới quý vị quan tâm tải tại đây.