Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Kính gửi : Các cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

          1. Thời gian: Tổ chức vào hồi 14 giờ00', thứ 4, ngày 25/ 5/2016.

          2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

          3. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 06/5/2016.

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

- Và một số khách mời.

Tài liệu Đại hội Quý cổ đông xem tại đây