" />
Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày 01/04/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết mời quý vị xem tại đây.