" />
Trang chủ » Giới thiệu
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3

1/ Giới thiệu chung

Công ty Phát triển Khoáng sản III (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản 3) được chính thức thành lập theo quyết định số 590/BCNg – TC ngày 4/8/1992 của Bộ trưởng  Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp nhất 2 Xí nghiệp Địa chất khai thác khoáng sản 303 Thanh Sơn – Phú Thọ và Xí nghiệp địa chất khoáng sản 307  Kim Bôi – Hoà Bình. Tháng 8 – 1999 sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 Lào Cai vào Công ty Phát triển Khoáng sản III theo quyết định số 31/2005/QĐ-BCN và được cổ phần hoá theo quyết định số 550/QĐ-BCN ngày 13/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) thành Công ty cổ phần Khoáng sản 3 thuộc Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ngày nay. Như vậy Công ty được tạo  lập nên từ 03 đơn vị khác nhau với chức năng và nhiệm vụ là: : Thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản. Đến tháng 5/2011, để thuận tiện cho công tác điều hành sản xuất, Công ty đã di chuyển trụ sở lên đóng tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2/ Thông tin về Công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3

Tên viết tắt: MICO 3

Địa chỉ: Tổ 30 - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0203.821.292                    Fax: 0203.828.804

Email: khoangsan3lc@gmail.com           Website: khoangsan3.com.vn

3/ Ngành nghề kinh doanh: 

- Khảo sát thăm dò khoáng sản;

- Khai thác khoáng sản, tư vấn đầu tư, thi công các công trình địa chất khai thác mỏ, các công trình tuyển luyện, chế biến khoáng sản;

- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác các loại khoáng sản, thiết bị vật tư phục vụ cho công tác thăm dò, khai thác mỏ, chế biến và tuyển luyện khoáng sản.

4/Quan điểm phát triển:

Phát triển theo phương châm phát triển bền vững, xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 thành công ty kinh tế mạnh, có cơ cấu hợp lý; tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khoáng sản. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức và người lao động. Đáp ứng nhu cầu khoáng sản của nền kinh tế; đóng góp ngày càng nhiều vào việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

5/ Kết quả và thành tích đã đạt được:

Công ty đã được ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Chính phủ trao tặng như:

- Huân chương lao động Hạng ba năm 2005

- Hai năm liền 2003-2004 được tặng cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ.

- Hai năm 1995 và 2002 được tặng cơ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp.

- Hai năm 2007 và 2009 đượng tặng Bằng khen của Bộ Công thương.

- Năm 2013 được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh thu năm 2013 đạt trên 162 tỷ đồng, tăng 20 lần so với những năm đầu thành lập. Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, năm 2013 nộp ngân sách hơn 47 tỷ đồng.

Chúng tôi luôn mong muốn được làm việc và cống hiến hết sức mình để phục vụ một cách tốt nhất những yêu cầu khắt khe của các khách hàng trong và ngoài nước.

Sự tin tưởng và hợp tác của khách hàng sẽ mang lại sự hưng thịnh cho Công ty chúng tôi.

6/ Sơ đồ tổ chức công ty: