" />
Trang chủ » Liên hệ
Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3
Địa chỉ: Tổ 30, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203.821.292 - Fax: 0203.824.804
Email: khoangsan3lc@gmail.com
Website: www.khoangsan3.com.vn